สงคราม Browser

Twitter บล๊อกสั้นๆ แต่ถึงใจ

รู้ ไว้ ไม่ เสีย หลาย ^^

เคล็ด ไม่ ลับ กับ การ shopping online "คลิกเลย"

7 มารยาทที่คุณห้ามทำในต่างประเทศ "คลิกเลย"

ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด "คลิกเลย"

เตือนภัย “รองเท้าส้นสูง” ก่อโรค "คลิกเลย"

อาหารป้องกันโรคกระดูกพรุน "คลิกเลย"

เทคโนโลยีการสื่อสารคอมพิวเตอร์ บรรยายโดยนศ. FB

1).นัฐกานต์ ศรีจุมปา "cellular"
2).พนาพร บุญนิล "CDMA"
3).ภาธิณี ทาสัก "3G"
4).รักษา พรมคำ "GSM"
5).ลักษมี เมืองมูล "Bluetooth"
6).วรรณทนา คุ้มสะอาด "Wimax"
7).สุรางคณา ไทยเหนือ "WiFi"
8).วณิชชา สุขเกษม "Satellite"
9).ธัญวรรณ อ่อนไผ่ดำ "Microwave"
10).วิโรจน์ ปานเรือง "Optic fiber"
11).เอกพันธ์ ราชโฉม "WiMax"

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

e-commerce


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือ อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) หมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลา ในการทำธุรกรรมลงได้

ตัวอย่าง
เช่น นายสมพงษ์ เปิดร้านขายสินค้า OTOP ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ สามารถเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เทคโ
นโลยีสารสนเทศที่รุดหน้า ทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ทำให้การสื่อสารกันเป็นไปได้โดยง่าย และามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้หลายระดับ อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ทำให้สามารถเสนอธุรกรรมที่หลากหลาย เช่น การชื้อขาย การบริการหลังการขาย การโอนเงินชำระค่าบริการสินค้า การขนส่ง เป็นต้น โดยมีกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาคุ้มครองเรื่องความปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

โซลาเซลล์โซลาเซลล์ เป็นสิ่งที่จำเป็น กับเรามาก หากว่าเราอยู่ใน ที่ๆห่างไกล จากไฟฟ้า ดังนั้น เด็กไทยรุ่นใหม่ก็ ควรจะรู้จักไว้ ก็คงจะดี มิน้อย เลยที่เดียว ดังคำพูดที่ว่า แม้เราจะเป็นเด็กดอย แต่ความสามารถก็ สามารถ
สู้เด็กในเมืองได้ ไม่ว่าจะเด็กในเมือง หรือเด็กบ้านนอกคอกนา
เราก็สามารถรู้สิ่ง ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เช่นกันถึงแม้ว่า บ้านป่าบ้านดอย
จะไม่มี ทีวี ตู้เย็น แต่เราก็สามารถใช้โซลาเซลล์ ในการเก็บไฟได้
และอีกอย่างที่ สำคัญก็คือ หากว่าคน ในเมืองใหญ่ๆ รู้จักการนำพลัง งานแสงอาทิตย์ มาใช้
ก็จะสามารถช่วยลด ค่าใช้จ่ายของ ครอบครัว และประเทศชาติ ได้อีกทางหนึ่ง เช่นกัน

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ระบบสารสนเทศและการตัดสินใจ

รายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 213240
บทที่3 ระบบสารสนเทศและการตัดสินใจ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร

ด้านกฎหมายและการปกครอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสรุปคดีทุกคดีว่าใครฟ้องใคร เรื่องอะไร ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ตัดสินว่าอย่างไร เข้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยงานได้หลายอย่าง เช่น ต้องการทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนเหมือนหรือแตกต่างกับฉบับไหนมากน้อยเท่าใด ก็ให้คอมพิวเตอร์ค้นหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบพิมพ์ลงได้ หรือต้องการทราบว่าคดีแบบไหนเคยมีฟ้องร้องแล้วศาลตัดสินอย่างไร ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหาให้ก็จะได้คำตอบภายในเวลาไม่กี่นาที
ด้านรัฐสภา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุน และการดำเนินบทบาทด้านการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมากต่องานรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาได้มีการปรับปรุงระบบงานใหม่ พร้อมดึงเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการงานสภา ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานรัฐสภาทั้งหมดและจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นมากำกับดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลรัฐสภาขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2535-2540
ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.ด้านการสื่อสาร และภูมิศาสตร์
มีการนำดาวเทียมทหารมาใช้เพื่อกิจการด้านความมั่นคงทางทหาร เพราะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะด้านการทหารซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
การถ่ายภาพภูมิศาสตร์ จำลองลักษณะภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อความสะดวก ในการจัดทำยุทธภูมิและการวางแผนป้องกันประเทศ


2.ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคงของประเทศ
ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์อาวุธที่ทันสมัย สามารถกำหนดพิกัดการยิงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณระยะทาง และวิถีการตกของระเบิดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
ทางด้านการทหารได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเครื่องตรวจจับ อาวุธสงคราม รวมถึงเครื่องบินที่รุกล้ำเข้ามาใน เขตน่านฟ้าของประเทศไทยมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลผู้ไม่ประสงค์ดี มาสร้างเป็น แบบจำลองการป้องกันประเทศ